Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd...

Individuele behandeling

Therapoot biedt behandeling en therapie aan kinderen en jongeren (leeftijd 4 t/m 23 jaar).

Dit kunnen kinderen en jongeren zijn met...

… een ontwikkelingsstoornis (denk aan autisme en ADHD),

… sociaal-emotionele problemen (denk aan laag zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid en moeite met contact maken),

… gedragsproblemen (denk aan agressie, opstandig gedrag of risicogedrag) of,

… leerproblemen (denk aan dyslexie, werkhouding en plannen).


In sommige gevallen is het prettig om te werken met de inzet van een therapiehond. Hiervoor verwijs ik u naar het kopje "AAT".

Wij vinden het belangrijk om ook het systeem (zoals ouders en school) mee te nemen in dit proces zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen.