Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bij Therapoot kunt u terecht voor behandeling.

Therapoot biedt behandeling en therapie aan kinderen en jongeren (leeftijd 4 t/m 23 jaar). Dit kunnen kinderen en jongeren zijn met... 

… een ontwikkelingsstoornis (denk aan autisme en ADHD),

… sociaal-emotionele problemen (denk aan laag zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid en moeite met contact maken),

… gedragsproblemen (denk aan agressie, opstandig gedrag of risicogedrag) of,

… leerproblemen (denk aan dyslexie, werkhouding en plannen).

In sommige gevallen is het prettig om te werken met de inzet van een therapiehond. Hiervoor verwijs ik u naar het kopje "AAT".