Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bij Therapoot kunt u terecht voor diagnostiek.

Intelligentieonderzoek:

Bij Therapoot kunt u terecht voor intelligentieonderzoek. Therapoot meet de intelligentie met de WISC-III, de meest gebruikte intelligentietest. De test is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud. Daarnaast heeft Therapoot de WAIS-IV-NL voor jongeren vanaf 17 jaar oud. En... geen lange wachtlijst!

Het IQ-onderzoek bestaat uit:

  • intakegesprek (ter kennismaking en om het kind voor te bereiden op de test).
  • de afname (de afname duurt ongeveer 2 uur).
  • eindgesprek (de resultaten worden met u besproken en u krijgt een psychodiagnostisch verslag).

Overige:

Daarnaast kan Therapoot vragenlijsten afnemen die het probleemgedrag in kaart brengen. Voor meer informatie vraag ik u contact op te nemen.

Kosten:

Therapoot heeft een contract met een groot deel van de gemeenten van Zuid-Limburg waardoor onderzoek vanuit de Jeugdwet bekostigd kan worden.