Omdat woorden soms niet nodig zijn

Welkom

Therapoot is een organisatie die begeleiding, behandeling en diagnostiek biedt aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in Zuid-Limburg. Tijdens de hulpverleningstrajecten werken wij met de inzet van gecertificeerde therapiehonden (Animal Assisted Therapy).


Op de site vindt u informatie over onze kernwaardes, visie, het aanbod en het team. Daarnaast is er ook informatie te vinden voor verwijzers. U kunt altijd contact opnemen via mail, telefoon of via het contactformulier. De contactgegevens staan onderaan de pagina.


Onze kernwaardes

Onze visie


Laagdrempelig
Therapoot hecht veel waarde aan laagdrempelige en daarmee duidelijk hulpverlening voor het gezin. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugdige en het gezin en de hulpverlening op dusdanige manier in te richten dat het systeem weet waaraan gewerkt wordt.
Vertrouwen
Vertrouwen is van groot belang voor een goede werkrelatie en het positieve effect van de behandeling. "Zeg wat je doet en doe wat je zegt"!

Vakkundigheid

Ons team bestaat uit zorgprofessionals die zich continu bijscholen in verschillende onderwerpen. Zo zijn de medewerkers die werken met de inzet van de hond allen opgeleid tot level 3 professional AAT. Daarnaast zijn de honden die ingezet worden allen gecertificeerd. De hulpverlening wordt altijd uitgevoerd (onder supervisie) van een gedragswetenschapper. Therapoot is ISO9001 gecertificeerd.

Leren door ervaring

Taal is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. De meeste trainingen en therapieën zijn dan ook verbaal gericht. Zo wordt bij, bijvoorbeeld, cognitieve gedragstherapie veel gebruik gemaakt van het verbaliseren van gedachten en gevoelens. Sommige jeugdigen hebben moeite met het begrijpen en internaliseren (het zich eigen maken) van taal. Denk aan jeugdigen met een discrepant IQ-profiel (wanneer het verbale IQ lager is dan het performale IQ) of aan jeugdigen met een stoornis in het autisme spectrum. Voor deze jeugdigen is leren door ervaren veel efficiënter. Door te doen ervaart de jeugdige wat er niet zo goed gaat en hoe het beter kan. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe gedrag makkelijker te internaliseren is, wat inhoudt dat de jeugdige dit sneller zal toepassen in de praktijk. Bij Therapoot vinden we leren door ervaren erg belangrijk. In het kader van leren door ervaring is de inzet van een hond tijdens de therapie of training een grote aanwinst. Honden zijn in staat het gedrag van mensen te spiegelen. Dit geeft hen, op een veilige en niet verbale manier, inzicht in hun gedrag en de gevolgen van dit gedrag op anderen.De inzet van de therapiehond (Animal Assisted Therapy)

De inzet van een therapiehond tijdens de therapie, training of begeleiding heeft een toegevoegde waarde. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich prettig voelen en plezier beleven. Moeilijke onderwerpen worden makkelijker besproken omdat dieren niet veroordelen (zoals wij mensen maar al te vaak doen). Daarnaast kan een therapiehond goed laten zien hoe het gedrag van de jeugdige overkomt op anderen. Nieuw gedrag wordt vervolgens sneller aangeleerd omdat de jeugdige direct ziet welke (positieve) gevolgen dit gedrag heeft.

Neem contact op

Voor al u vragen en/of opmerkingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier. Liever bellen of rechtstreeks mailen?

Heeft u klachten?

Dat vinden wij natuurlijk erg vervelend! Wij willen u dan ook vragen om de klacht eerst kenbaar bij ons te maken, zodat we er samen een oplossing voor kunnen vinden. Indien u het gevoel heeft dat de klacht niet opgelost wordt, kunt u zich wenden tot de NVO (de beroepsvereniging voor orthopedagogen). Therapoot is namelijk aangesloten bij de NVO.